Participatie & Community Building

Samen de stad maken, met alle betrokkenen

Participatie, co-creatie, burgerinitiatief, gesprekken met de stad. De “stad maken” is zonder twijfel iets wat je samen doet. Niet als gemeente of ontwikkelaar op je eigen eiland, maar actief met de bewoners van een gebied: burgers, instanties en ondernemers. Zij voelen zich betrokken en willen graag meedoen. De vraag is dus niet langer óf, maar hóe het participatietraject wordt vormgegeven.

Social Media & Community building

Campagneactie voor Fietsfan010.

Bron van inspiratie

Participatie kan een bron van inspiratie zijn en gouden ideeën opleveren. Een goede sfeer en open, positieve communicatie zijn essentieel om energie los te maken in een gebied. Participatie is een vliegwiel dat, als het eenmaal draait, heel veel in beweging kan brengen. Zo haalden we in Almere binnen een maand ruim 220 bruikbare ideeën op voor een nieuw stadspark. In Rotterdam gingen de inspraakavonden overboord en testten we met behulp van een pop-up park de verwachtingen van Rotterdammers voor een stadspark. In Gouda activeerden we de inwoners al 5 jaar vóór het 750 jarig bestaan van hun stad bij deze mijlpaal. Onder meer door hun verhalen over de stad op te halen via Goudse Geheimen. Het resultaat van in een vroeg stadium alle belanghebbenden op een positieve manier betrekken: een stevige en enthousiaste achterban van ambassadeurs.

Onze aanpak

Bij participatie is er geen standaard-aanpak. Elke plek, elke uitdaging en elke groep belanghebbenden is anders. Onze proces-aanpak is zo ingericht dat we ieder traject op maat kunnen maken, resultaatgericht, gebaseerd op onderzoek en op jarenlange ervaring. Hierdoor kunnen we een participatietraject bieden dat perfect aansluit bij de belevingswereld van de mensen die in beweging moeten komen. Samen met onze klant (en belangrijkste stakeholders) starten we met het vaststellen van een gemeenschappelijke ambitie. Deze duidelijke stip op de horizon geeft richting aan het participatietraject.

Lokale verbondenheid als sleutel tot succes

We werken door heel Nederland en hechten veel aan lokale expertise en netwerk. Daarom werken we samen met local heroes; in het gebied gevestigde collega’s die ons helpen de juiste netwerken aan te spreken en mensen te bereiken. We kijken nadrukkelijk verder dan de usual suspects: we willen juist nieuwe ideeën horen. Door alle belanghebbenden op een positieve manier te betrekken, nemen we veel werk uit handen van onze opdrachtgevers, maar geven hen net zo goed een podium en spreekbuis.

Place branding als startpunt bij participatietrajecten

Wij zien aantrekkelijke plekken als sterke merken. Daarom hebben wij ons met BRAND The Urban Agency toegelegd op place branding. Het ontwikkelen van een (omgevings)visie begint voor ons bij het kennen en toepassen van het DNA van een gebied of plek. Om dit DNA te achterhalen ontwikkelden we ons eigen place brandingmodel, waarbij we alle stakeholders vanaf stap één betrekken. Het resultaat van dit traject: het Urban Canvas. Een inspirerend document dat – letterlijk – de identiteit van een gebied op een A3 bevat. Het fungeert daarmee als inspirerend en begrijpelijk startpunt voor het opstellen van een duidelijke, breed gedragen visie voor de omgeving.