Place Branding

Met een pakkend verhaal zetten we een plek écht op de kaart en geven we mensen een blijvende ervaring.

Hoe zorg je dat een gebouw, plein, park, wijk of stad aantrekkelijk wordt en blijft? Hoe creëer je een plek die zich duurzaam en positief onderscheidt voor zowel inwoner als bezoeker, in een wereld waar tien, zo niet honderdduizenden gebieden en steden vechten om de aandacht van jong talent, potentiële inwoners, toeristen, bedrijven en investeerders? Gebiedsmarketing en citymarketing kunnen nog succesvoller worden ingezet als deze vanuit het integrale place branding-principe worden benaderd. Het merk zal meer gedragen worden en daardoor duurzamer en effectiever zijn.

Placebranding

Met de rebranding van Station Hofplein grepen we terug op de rijke historie van de plek.

Wij zien aantrekkelijke plekken als sterke merken. Daarom ontwikkelen wij samen met onze klanten waardevolle en aansprekende ‘urban brands’. De sleutel naar succes zit in het combineren van een optimale merkstrategie met de inzet van de juiste communicatiemiddelen in een activerende cross-mediale campagne waar vele stakeholders ambassadeur van zijn. Wij ontwikkelden een eigen place brandingsmodel en bieden onze klanten tegelijkertijd een handige tool: het Urban Canvas. Dit inspirerende document visualiseert de strategie op een A3 en bepaalt helder en aanstekelijk de koers.

Wanneer kies je voor place branding?

Een aantrekkelijke plek werkt als een magneet waar mensen zich toe aangetrokken voelen. Place branding kan worden ingezet voor een gebouw, een plein of park, een wijk, stad, regio of zelfs een heel land om:

  • een gebied stevig op de kaart te zetten en de levendigheid te vergroten
  • het unieke karakter van een gebouw beter uit te dragen en meer huurders te trekken
  • de ‘sense of belonging’ en trots onder inwoners en ondernemers in een gebied te versterken
  • lokale partijen aan elkaar te verbinden en de samenwerking te stimuleren
  • samen met lokale stakeholders tot een gezamenlijke, eenduidige richting te komen waarlangs het gebied of de stad zich verder kan ontwikkelen

Hoe gaan we te werk?

Wij hanteren ons eigen model, gebaseerd op onderzoek, maar vooral op jarenlange ervaring. Voor elke plek ontwikkelen we – samen met onze klant, stakeholders én de doelgroepen – een merkidentiteit; een unieke combinatie van waarden die samen het verhaal van de plek vertellen. We laden het gebied met positieve associaties die relevant zijn voor de verschillende doelgroepen. Zo komen we op de mental map van diegene die we willen bereiken.

We betrekken de partijen die het gebied gebruiken; bewoners, bezoekers en bedrijven. Zo komen we tot een merkidentiteit die niet alleen aantrekkelijk is, maar ook geloofwaardig, breed gedragen en duurzaam.

De gehele merkstrategie wordt vervolgens op een Urban Canvas gevat. Een A3 die kan worden opgehangen, letterlijk als onderlegger, of als screensaver kan worden gebruikt. Overzichtelijk, enthousiasmerend en begrijpelijk voor iedereen – heel anders dan de dikke plannen van eerdaags die zo in een la verdwijnen, om er nooit meer uit te komen.

Van campagnes tot placemaking

De merkidentiteit dient als basis voor de marketingstrategie, het creatief concept en de campagne. In de campagne zetten we de middelen in die het merk perfect ondersteunen. En daarin denken we breed, als het nodig is buiten de gebaande paden van online en offline communicatie. Van social media tot een PR-campagne tot events en zelfs placemaking. Van pop-up stadspark tot free publicity campagne en van originele routeapp tot stedelijk dakenfestival; ze dragen allemaal bij aan een aantrekkelijke en levendige stad waarin het fijn toeven is. En wij zetten ze graag in om van jouw plek een magneet te maken.

Brand ambassadors

Tijdens place brandingstrajecten werken we intensief samen met alle stakeholders in het gebied. Dit betekent dat er naast een merk ook een community rondom het merk ontstaat; enthousiaste ‘brand ambassadors’ die kunnen helpen het merk uit te dragen.