Het is onze ambitie om steden beter te maken. Dat doen wij onder meer via placemaking en placetesting. Volgens de filosofie van Gehl: met het welzijn van de stedeling in gedachten, in nauwe samenwerking met alle betrokkenen en steeds met het creëren van waardevolle plekken als uiteindelijk doel.

Placemaking: een plek blijvend verbeteren

Een plek moet heel wat te bieden hebben om bewoners, ondernemers en bezoekers aan zich binden. Om een betere plek te maken, zijn alleen fysieke ingrepen zeker niet genoeg. Een plek moet ‘ziel’ hebben, van waarde zijn voor haar gebruikers en aansluiten bij hun behoeften. Dat kan alleen via duurzame betrokkenheid van de lokale gemeenschap. Dit is placemaking: het blijvend waarde toevoegen aan een plek. Hier gaat vaak een traject van placebranding aan vooraf. Wat is de identiteit van de plek, deels ontstaan vanuit de historie, deels gevoed door een breed gedragen toekomstvisie. Wat zijn de behoeften van huidige en nieuwe gebruikers en hoe voegt de plek voor hen waarde toe? Dit placebrand vormt de basis voor de juiste placemakingstrategie. In onze projecten gaan we daarom met alle belanghebbenden – van (nieuwe) bewoners tot bezoekers en van overheid tot ondernemers – op zoek naar het unieke DNA en naar de verlangens en dromen van de gebruikers. Vervolgens gaan we aan de slag met placemaking en bepalen we samen wat de plek beter maakt en welke activiteiten en ingrepen de identiteit versterken. We máken letterlijk de plek.

Placetesting: durven experimenteren

‘Placemaking’ wordt tegenwoordig wel eens verward met tijdelijke initiatieven; een vergeten plek is dan eventjes een leuke terrasje, een pop-up strandje of een tijdelijk museum. Dit zijn ideeën die geen link hebben met de identiteit van de plek en meestal niet aansluiten op de behoeften van de gebruikers. Begin 2020 introduceerden wij daarom  het begrip ‘placetesting’, de tegenhanger van deze tijdelijke invullingen. Bij placetesting testen wij tijdelijke initiatieven en concepten van ondernemers, bewoners en lokale maatschappelijke organisaties met de intentie hieraan vervolg te geven bij succes.

Ook hier met dezelfde uitgangspunten: het unieke karakter van de plek, de behoeften van de gebruikers en de toekomstvisie. Bij een succesvolle placetest kunnen de initiatieven uiteindelijk werkelijk deel uitmaken van het vaste programma van de plek. Placetesting betekent durven experimenteren, verantwoordelijkheid nemen, niet bang zijn om te falen en vooral: bereid zijn om een succesvol initiatief te veranderen in iets blijvends. Zo ontstaat een programma dat optimaal aansluit bij de identiteit van de plek, de tijdgeest en de behoeften van de gebruikers.

Placemaking en placetesting

Een voorbeeld van een succesvolle placetest is het pop-up stadspark op het Grotekerkplein in Rotterdam. Hier maakten we van een vergeten stuk stad gedurende een aantal zomers een aantrekkelijke verblijfsplek met uitgebreide programmering. Inzichten over het gebruik van het pop-up park werden door de gemeente meegenomen in het uiteindelijk ontwerp van het permanente Stadspark. Maar ook in Almere en Eindhoven lopen op dit moment placetestingtrajecten. Houd onze updates in de gaten voor de resultaten van die trajecten.

Lees ook de column van Rinske over ‘placemakinginflatie’.

Voor wie?

Gemeentes, vastgoedeigenaren, ontwikkelaars én placemakers die experimenten willen aangaan en nieuwe businessmodellen durven ontwikkelen. Is je interesse gewekt over placemaking en placetesting? Neem dan contact met ons op. Wij gaan graag een partnership met je aan.