Een nieuwe rol voor Almere Buiten Centrum

Winkelcentrum Almere Buiten Centrum werd in de jaren ’70 opgezet als tweede volwaardig stadscentrum. Maar tijden veranderen. Het huidige gemeentebestuur beschouwt Almere Centrum als het stadshart en vraagt zich terecht af: wat kan de rol van Almere Buiten Centrum dan zijn? Waar liggen de kansen voor het centrum dat nu met name op retail is gericht. De eigenaren in het gebied – gemeente, ondernemers, vastgoedbeleggers, woningcorporaties en MBO College Almere – verenigden zich eind 2019 in een Ronde Tafel. Zij vroegen BRAND om een toekomstvisie waarmee Almere Buiten Centrum zich weer helder kan positioneren – zo helder als ABC.

Uitdaging

De concurrentie van online shopping, leegstand, de financiële crisis, corona: het centrum van Buiten heeft flink wat te verduren gehad. Welke rol kan het centrum in de toekomst vervullen? En prachtig zo’n toekomstvisie, maar hoe zorg je ervoor dat hier ook echt iets mee wordt gedaan? Hoe krijg je de betrokkenen (weer) enthousiast voor een nieuwe visie? Wat voor acties kunnen zij nu al ondernemen om die toekomst dichterbij te halen?

Aanpak

Een toekomstvisie heeft alleen kans van slagen als deze breed gedragen wordt. Daarom hebben we ook in Almere Buiten Centrum een intensief participatietraject ingezet. Dus: alle betrokkenen aan tafel en met z’n allen de handen uit de mouwen. De toekomstvisie (en uiteindelijke positionering) moeten gebaseerd zijn op de (gewenste) identiteit van Almere Buiten Centrum. Samen met de Ronde Tafel en andere betrokkenen gingen we op zoek naar het DNA van Almere Buiten Centrum. Door niet alleen samen aan de toekomstvisie te werken, maar ook meteen acties op te zetten kwam er direct meer energie in het gebied!

Uitwerking

Wij introduceerden de Almere Buiten Placegame, geïnspireerd op het format van het internationale Project for Public Spaces. We trokken met z’n allen het centrum in en vroegen aan de betrokken ambtenaren, vastgoedeigenaren, ondernemers, instellingen, bewoners en studenten: wat vind je van deze plek, waarom kom je hier (niet) graag en hoe zie jij de toekomst van het winkelcentrum? Iedereen was het erover eens: Almere Buiten Centrum heeft meer groen nodig en beschutte plekken waar je even gezellig kunt zitten kletsen. Wat ook werd geconstateerd: het winkelcentrum is goed in het alledaagse. Almere Buiten Centrum hoeft niet groots en meeslepend te zijn; het moet juist uitblinken in de kleine dingen.

Resultaat

Een toekomstvisie die breed gedragen wordt en daarmee een grote kans van slagen heeft. Door het stevige participatietraject ontdekten we samen de kracht van Almere Buiten Centrum, de nieuwe rol van het winkelcentrum en de invulling van het programma. Almere Buiten Centrum heeft in 2030 meer groen, een kwalitatief winkelaanbod en meer culturele en sociaal-maatschappelijke voorzieningen. Door onze partner Studio for New Realities werd de toekomstvisie ook ruimtelijk omgezet in een stedenbouwkundige visie. We vertaalden de visie in een concrete uitvoeringsagenda en stimuleerden vastgoedeigenaren, ondernemers, instellingen en gemeente om hiervoor concrete acties te bedenken. Die zijn er allemaal op gericht om de Buitenaar te activeren en enthousiasmeren. Lokale creatievelingen, verenigingen en ondernemers zijn samen aan de slag om van Almere Buiten Centrum iets moois te maken. Zo is het Buitenhuis geopend na een digitale start. Een plek voor cultuurmakers en creatieve Buitenaren. Oud-studenten van het MBO College Almere maakten van de schutting van het in aanbouw zijnde hotel een mooi kunstwerk. Ondernemers van Buitenmere en de gemeente veranderden de winkelstraten in een bloemenzee en de gemeente deed een voorjaarsschoonmaakactie in het centrum. Dat is hoe we branding by doing graag zien.

BRAND The Urban Agency - Almere Buiten Centrum

Terug naar overzicht