Nieuwe toekomst voor een retailcomplex

Een overdekt winkelcentrum met de allure van een passage. Zo werd de Heuvel in Eindhoven in 1992 geopend, naar voorbeeld van de KÖ Galerie in Düsseldorf. Met Muziekgebouw Eindhoven, Holland Casino, de grootste parkeergarage van de stad, appartementen én kantoren een indrukwekkend complex van 100.000 m2 in het hart van de binnenstad. De laatste jaren is de Heuvel zijn allure wat kwijtgeraakt. Teruglopende bezoekersaantallen en leegstand zorgen voor het vervagen van de glans. Eigenaar CBRE Global Investors wil de Heuvel een goede toekomst te geven en vroeg ons om het retailcomplex van een nieuwe ambitie en positionering te voorzien.

Uitdaging

De retailwereld is blijvend veranderd en de Heuvel kan niet anders dan hierin meegaan. Maar de oplossing ligt niet voor de hand. De afgelopen jaren hebben verschillende experts zich al gebogen over de toekomst van de Heuvel, zij het steeds vanuit één vakgebied. Wij willen breder naar mogelijke toekomstscenario’s kijken. Centrale vraag: hoe kan de Heuvel weer een plek worden waar mensen graag naartoe gaan?

Aanpak

Hoe wordt de Heuvel weer een plek van betekenis? Hiervoor is het nodig om op een radicaal andere manier naar het gebouw te kijken. Vooral: over disciplines heen. Samen met experts uit verschillende vakgebieden en belanghebbenden uit de stad creëren we een nieuwe visie op de toekomst. Dat zal geen voor de komende decennia dichtgetimmerd plan zijn. Hiervoor verandert de wereld te snel. Daarom zetten we placetesting in: door op een laagdrempelige manier te experimenteren met initiatieven kunnen we tot de optimale programmering komen.

Uitwerking

De uitgangspunten voor placetesting zijn altijd een strategische toekomstvisie en de identiteit van de plek in kwestie. We bundelen verschillende expertises in één team om de complexe opgave aan te gaan. In dit geval een stedenbouwkundige, een conceptdenker, een innovatiedeskundige, een retailexpert en een vastgoedspecialist. Zij kijken allen op verschillende manieren naar hetzelfde vraagstuk, maar zijn allemaal zeer bekend met Eindhoven. In meerdere sessies komt het team tot een toekomstvisie voor de Heuvel, gebaseerd op breed onderzoek op macro-, meso- en microniveau. We formuleren de kernwaarden van de plek en denken na over een programmering die past bij de toekomstvisie. We gebruiken daarbij technieken uit Design Thinking en de Lean Start Up methode met empathie, out-of-the-box denken en niet oordelen als belangrijke kenmerken. We spiegelen hun bevindingen aan klankbordgroepen met beleidsmakers en ondernemers. Wat vinden zij van de toekomstvisie en de programmering? Waar kunnen deze ideeën beter? En hoe geven we de ambitie concreet vorm?

Resultaat

Samen met het expertteam en de klankbordgroepen is inmiddels een breed gedragen toekomstvisie ontwikkeld. De komende tijd is het tijd voor placetesting. Op basis van de toekomstvisie selecteren wij passende concepten, ondernemers en ideeën. Er is ruimte voor experiment en mislukken mag. Wat goed werkt, blijft. Initiatieven die minder succesvol zijn, verdwijnen weer. Via placetesting krijgen ondernemers en maatschappelijke initiatieven een kans en vinden bezoekers steeds weer iets nieuws in de Heuvel. Zo komt de nieuwe programmering de komende 3 tot 5 jaar organisch tot stand en verandert de Heuvel weer in een plek waar mensen graag komen en zich thuis voelen.

Terug naar overzicht