Cultuur de plek in de stad geven die ze verdient. Daar staan we voor. Want wij geloven dat cultuur bijdraagt aan levendige wijken, aan aantrekkelijke steden en aan het welzijn van de stedeling. Maar cultuur trekt in onze groeiende steden, waar de ruimte steeds meer onder druk staat, regelmatig aan het kortste eind. Tijdelijke culturele plekken verdwijnen wanneer de ‘echte’ ontwikkeling begint, voor culturele initiatieven is onvoldoende financiering of bestuurlijk draagvlak of culturele spelers worden in gebiedsontwikkeling niet als volwaardige partner gezien. Feit is dat wat we nu aan cultuur en creativiteit verliezen voor de stad niet een, twee, drie meer terugkomt. Wij denken daarom dat het anders kan en bieden eerste hulp bij het realiseren van een culturele plek.

Onze missie

Onze missie is cultuurmakers, ambtenaren, maar ook commerciële vastgoedpartijen en financiers te helpen samen bruisende culturele plekken in de stad te realiseren en te exploiteren, nu en in de toekomst. Hiervoor moeten nieuwe wegen bewandeld worden, want de huidige organisatie-, waarderings- en financieringsmodellen werken niet meer. We hebben andere, innovatieve strategieën en modellen nodig.

Onze aanpak

En juist hier ligt onze expertise. Dit onderwerp heeft namelijk al jaren onze aandacht. Inmiddels zijn wij niet alleen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, ook op het gebied van wet- en regelgeving. We kunnen ook met voorbeeldcases uit binnen- en buitenland inspireren een andere aanpak te kiezen. Daarnaast spreken we zowel de taal van cultuurmakers als die van ontwikkelaars én overheid en kunnen we optreden als ‘tolk-vertaler’. Waar de wens bestaat een culturele of creatieve plek te creëren, brengen wij de verschillende partijen met elkaar aan tafel en helpen hen een gemeenschappelijke taal te vinden én een gezamenlijke ambitie te formuleren. Bottom up initiatieven kunnen zo ook bestuurlijk omarmd worden en top down ambities omgevormd naar communitydriven initiatieven en succesvolle partnerships. Op die manier organiseren we een gelijk speelveld voor alle belanghebbenden en tegelijkertijd een stevige basis  aan het begin van het ontwikkeltraject. Veel kennis hebben we inmiddels zelf in huis en waar nodig haken we specialisten aan, zoals een financieel expert, een jurist, een gedelegeerd ontwikkelaar of een fondsenwerver.

Voor wie?

Of je nu cultuurmaker, projectontwikkelaar, vastgoedeigenaar, mecenas of gemeentelijke beleidsmedewerker bent; wij helpen je graag op weg bij het realiseren van die gedroomde culturele plek.

Geïnteresseerd in onze aanpak? Neem dan contact met ons op. Wij werken graag met je samen.

Meer lezen?

Op platform Gebiedsontwikkeling.nu publiceerden we vier artikelen over dit onderwerp.

  1. Zo laat je culturele plekken floreren en steden bloeien

Ook in het Engels verschenen bij Project for Public Spaces onder de titel: How to Nurture Flourishing Cultural and Creative Hubs: Lessons from the Netherlands

  1. Hoe cultuur duurzaam kan renderen in gebiedsontwikkelingen
  2. Hoe cultuur haar plek kan behouden in de stad waar ruimte continu onder druk staat
  3. Waarom maatschappelijk vastgoed niet naar de hoogste bieder moet