Amsterdamse Poort

Van winkelcentrum naar volwaardig hart voor Zuidoost

De uitdaging
Amsterdamse Poort staat aan de vooravond van een grootschalige transitie. Het monofunctionele winkelcentrum in Amsterdam Zuidoost transformeert de komende jaren naar een volwaardig stadshart. Eigenaar CBRE GI vroeg ons hiervoor een strategie te ontwikkelen waarin placebranding, placemaking en participatie samenkomen. Daarnaast was de vraag hen intensief te begeleiden bij deze ingrijpende verandering en daar alle betrokkenen op een goede manier bij te betrekken; van gemeente tot bewoner en van collega-ontwikkelaar tot startende ondernemer. Met extra aandacht voor lokale initiatieven die via placetesting met weinig risico kunnen uitproberen of hun concept aanslaat in het gebied. En vice versa, CBRE GI leert aan welke aanvullende functies en concepten behoefte is. Op die manier blijft de unieke identiteit van de Bijlmer verbonden aan de Poort.

Onze aanpak
De stad maken we samen. Dit uitgangspunt vormt de basis van onze aanpak waarmee we mensen en partijen mobiliseren rondom één gemeenschappelijke ambitie. Deze weg leidt naar succes. En precies om die reden werken we niet alleen met eigenaar CBRE GI, beheerder CBRE, ontwikkelaar 3W en de gemeente Amsterdam aan de transformatie. We betrekken vooral ook lokale ondernemers, bewoners, jong en oud, maatschappelijke initiatieven en allerhande creatieve geesten bij dit proces. Participatie en co-creatie op alle niveaus dus. Onze droom? Samen met hen de passie voor de Poort terugbrengen en dit voormalig winkelcentrum tot een plek maken die weer van en voor iedereen is. Niet alleen voor de huidige bewoners, maar ook voor alle nieuwe mensen die hier straks wonen, werken en ondernemen.

Dit betekent allereerst een intensieve samenwerking met het ontwikkel- en beheerteam op het vlak van programmering, conceptontwikkeling, communicatie, marketing en participatie. Maar daarnaast vergt het ook een partnership met vele partijen uit de buurt.

Wij maken van de transformatie een kans en vieren zo de verbouwing, die zeker 5 jaar in beslag neemt.

Dit wordt onder meer gesymboliseerd door een visuele identiteit die de transformatie centraal stelt én alle ruimte biedt aan lokale uitwerking. Met een ‘niet lullen maar poetsen’-aanpak zijn we concreet aan de slag en bieden we ruimte – in de breedste zin van het woord – aan lokaal ondernemerschap en talent en geven we ook alle verschillende generaties een stem in de toekomst van de Poort.

Foto’s: Randy Da Costa

Wil je meer weten over participatie? In Delft organiseerden we ‘Ons Delft’, een dag waarop alle bewoners mee konden praten over de toekomst van hun stad. Meer weten? Lees hier verder.