De uitdaging

Nederland is een echt fietsland. De reputatie van onze fietscultuur reikt tot ver over de landsgrenzen. Maar in Rotterdam domineert nog vaak de auto. Daarom sprak de Gemeente Rotterdam in 2014 de ambitie uit om het fietsgebruik in en naar de stad voor het einde van 2018 te verhogen met 10%. Om Rotterdammers in beweging te krijgen en te betrekken bij het maken van het nieuwe fietsbeleid, klopte de gemeente vervolgens bij ons aan. Wij legden de lat nog iets hoger en stelden onszelf tot doel om van Rotterdam de (social) fietsstad van Nederland te maken. Een essentieel onderdeel hiervan was het bewerkstelligen van werkelijke co-creatie tussen overheid en burgers.

Onze aanpak

Teneinde dit doel te bereiken ontwikkelden we het online platform ‘Fietsfan010’. Hier konden mensen via een website, Facebook, Twitter en Instagram meedenken en meedoen met het nieuwe fietsbeleid. We formuleerden simpele vragen rondom de 20 belangrijkste punten uit het fietsplan, zoals ‘Waar wil je meer fietsparkeerplekken?’ of ‘Waar sta je te lang voor een rood licht?’. Een groot aantal Rotterdammers reageerde op onze oproep. Ze beantwoordden niet alleen de vragen zelf; ze gaven ook tips en ideeën voor verbeteringen.
 Na een zeer succesvol Twitter-debat in september 2015 – waar de Rotterdamse wethouder van Mobiliteit ook bij aanwezig was – en diverse activatiecampagnes, groeide en groeit het aantal volgers en de mate van interactie rap.

(tekst loopt door na de video)

Het resultaat

Inmiddels is Fietsfan010 uitgegroeid tot een waardevolle denktank voor de stad. Een levendige community waar gemeente, fietsorganisaties en -bedrijven en fietsende Rotterdammers met elkaar nadenken over waar het op fietsgebied nog beter kan. Het team Fiets van de gemeente geeft aan dat de input via Fietsfan010 de meest waardevolle is die zij ontvangen op hun beleid.

Whitepaper over Fietsfan010

In september 2016 presenteerde Rinske op uitnodiging van de Nederlandse Ambassade de case Fietsfan010 tijdens de Pro Walk/Pro Bike/Pro Place Conference in Vancouver. Zij vertelde daar op welke manier we fietsers in Rotterdam mobiliseren en actief betrekken bij het fietsbeleid van de gemeente Rotterdam.

Download onze whitepaper over deze case in de sidebar hiernaast.

Terug naar overzicht

Categorie

Download

Download hier onze whitepaper over burgerparticipatie in de fietscultuur van Rotterdam.

    Facts

  • Succesvol online twitterdebat
  • Waardevolle fiets-denktank voor stad
  • Een jaar na dato een levendige online community
  • Inmiddels meer dan 3500 volgers op social media
  • Hoge mate van interactie