Aan de basis van elk succes staat een heldere strategie; een lange termijn visie op hoe we de benodigde doelen gaan behalen. Soms vraagt een stedelijke uitdaging zelfs om een radicaal andere denkwijze en aanpak. In die gevallen gaat het om pure innovatie.

Wij gaan daarom verder dan een leuk idee bedenken, en gaan aan de slag met het ontwikkelen van een duurzame oplossing. Om te komen tot een goed geïnformeerde strategie praten we in één of meerdere inspiratiesessies niet alleen met de opdrachtgever, maar ook met bewoners, bedrijven, bezoekers, overheden en andere stakeholders. Samen stellen wij de ambitie vast: de stip op de horizon waar naartoe wordt gewerkt. Daarnaast bepalen we samen het onderscheidend vermogen van een gebied: de identiteit die de plek uniek maakt. Van de gebruikers horen wij welke behoeften er in het gebied leven. Ambitie, identiteit en behoeften vatten we visueel samen op één A3: het Urban Canvas. Overzichtelijk en eenvoudig te begrijpen voor iedereen die er mee moet werken. Om de uitvoering van de strategie in gang te zetten, ontwikkelen we bovendien een campagneplan, eventueel gevolgd door een campagneconcept en/of een creatief concept.

Soms is een radicaal andere denkwijze en aanpak nodig. Bijvoorbeeld als de stedelijke uitdagingen zo complex zijn dat de oplossing niet in één vakgebied ligt. In deze gevallen van pure innovatie werken wij graag samen in multidisciplinaire expertteams. Daarin kunnen stedenbouwkundigen en marketeers zitten, maar ook economen, gedragswetenschappers en deskundigen op het gebied van volksgezondheid. In meerdere sessies denken wij na over identiteit, toekomstvisie en programmering. Vervolgens laten wij bewoners, bedrijven, bezoekers, overheden en andere stakeholders aan het woord. Wat vinden zij van de toekomstvisie en de programmering? Lopen zij hier warm voor? Hebben ze er geld voor over? De ideeën van het expertteam en de gebruikers vullen elkaar vaak aan. Via placetesting onderzoeken wij die ideeën daarna in de praktijk. Zo kunnen we op een laagdrempelige manier experimenteren met concepten en initiatieven om uiteindelijk tot de beste programmering te komen.

In Eindhoven ontwikkelden wij op deze manier een nieuwe koers voor de Heuvel, een groot overdekt winkelcentrum. Samen met gebiedsontwikkelaar AM ontwikkelden we de Health Hero Challenge, een uniek concept dat gezond leven in de stad tastbaar maakt. Het prototype dat door een multidisciplinair team van vijf experts is bedacht, wordt later dit jaar getest op het terrein van de voormalige Hero-fabriek in Breda.

Voor wie?

Voor iedereen die weet dat de stad maken niet zonder strategie kan. Geïnteresseerd in onze aanpak? Neem dan contact met ons op. Wij werken graag met je samen.