Health Hero
Concrete stappen richting gezond leven in de stad

Hoe creëer je een uniek concept dat concreet bijdraagt aan gezond leven in de stad?

De uitdaging
Gezond leven in de stad heeft alle aandacht. Veel projecten krijgen tegenwoordig de belofte mee dat bewoners en gebruikers er langer zullen leven. Schitterende beloftes, maar hoe maken we die waar?

Geïnspireerd door gesprekken met experts en sleutelfiguren uit de gebiedsontwikkeling
ontwikkelden wij een ambitieus concept. Wat als we een concreet product ontwikkelen en dat
werkelijk kunnen testen op een bestaande locatie? Gebiedsontwikkelaar AM pakte de handschoen op
en ging de uitdaging met ons aan. Samen vormden we het concept tot een plan – de Health Hero Challenge.

Onze aanpak
Met de Health Hero Challenge gaat een multidisciplinair team van vijf experts aan de slag. Hun verschillende achtergronden vormen samen de mogelijke sleutel tot succes; van gezondheidszorg tot conceptueel denken en van gedragsverandering tot innovatieve business modellen. Dit team verzamelt breed ideeën en vertaalt deze naar kansrijke concepten. Het concept met een sluitend businessmodel én de meeste positieve impact zal worden getest op een concrete locatie in Nederland, namelijk het terrein van de voormalige Hero-fabriek in Breda. Dit is de plek waar AM een nieuwe woonwijk zal ontwikkelen, nu dus met een speciale focus op gezond leven in de stad.

Het Health Hero expertteam bestaat uit Hildegard Assies, Directeur Breda Marketing, Mariëlle Beenackers, Wetenschappelijk onderzoeker Erasmus MC, Eva van den Broek, Directeur en oprichter Stichting Behavioural Insights, Edwin Gulickx, Directeur van Rebel Group en mede-oprichter BEAT Cycling Club, Stef Weekers (voorzitter), eigenaar Urban Matter Concepts.

In het voorjaar van 2020 doken deze experts gedurende twee pressurecookerdagen de materie in. Eerst om zicht te verdiepen in de doelgroep, de locatie en de manieren waarop wij ons gedrag laten beïnvloeden. Daarna om breed ideeën te genereren. De meest kansrijke ideeën werden verder uitgewerkt in concrete concepten, met bijpassend businessmodel. De ambitie was helder: een realiseerbaar prototype dat in Breda getest zal worden.

Resultaat: De Gezondste Wijk

Na twee dagen pressurecooker leverde het team het resultaat op. Hun concept kreeg de ‘De Gezondste Wijk’. In dit concept wordt rekening gehouden met fysieke ingrepen in de wijk om gezond gedrag uit te lokken. De gezonde keuze moet ook de makkelijke, leuke en goedkope optie zijn. Daarnaast is de community in de wijk een belangrijke pijler. In de wijk, met ontmoetingsplekken en gezamenlijke activiteiten, maar ook online, om samen bewustere keuzes te kunnen maken.

Inmiddels zijn we aan de slag met de voorbereidingen voor implementatie. In Breda verrijst in 2023 de eerste Gezondste Wijk.

 

Benieuwd naar onze aanpak van andere projecten over conceptontwikkeling? Lees meer over onze activiteiten voor het Amsterdamse West Beat en de Heuvel in Eindhoven.