De uitdaging

Willen we de zorg in Nederland voor iedereen toegankelijk en de kosten onder controle houden, dan zijn rigoureuze maatregelen nodig. Zoals Albert Einstein al zei: “We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” Dat betekent veel meer aandacht voor preventie. Op het werk en op school, maar ook in de gebouwde omgeving. Daar ligt een taak voor stadmakers en gebiedsontwikkelaars, maar het is geen gemakkelijke opgave. De opdracht aan het expertteam van de AM Health Hero Challenge was om tot een concreet product, dienst of concept te komen dat bijdraagt aan gezonder leven in de stad en werkelijk implementeerbaar is. Het expertteam kwam met het concept ‘De gezondste wijk van…’ en de keuze om dit concept te realiseren, viel op de locatie van de voormalige Herofabriek in Breda.

Onze aanpak

Bij gezonder leven in de stad zijn de bewoners de sleutel tot succes. Alleen wanneer zij hun keuzes en gedrag aanpassen, worden zij gezonder. Hier kunnen ze bij geholpen worden, maar de uitdaging is de juiste balans te vinden tussen vrijblijvend stimuleren en ongezonde keuzes onmogelijk maken.

De gezondste wijk gaat uit van de zes dimensies van ‘positieve gezondheid’ waarin niet alleen aandacht is voor fysiek welzijn, maar ook sociale interactie en zingeving worden meegenomen als criteria. Op deze plek zijn straks bewoners, partners, gemeente en ontwikkelaar AM samen op weg de gezondste wijk te worden. Hoe? Ten eerste door met interventies in de fysieke omgeving gezond gedrag uit te lokken. Ten tweede door een community te creëren en te stimuleren. Dit gebeurt door fysieke ontmoetingen en sociale interactie te faciliteren. Maar ook online met een platform waar bewoners en geïnteresseerden elkaar kunnen inspireren, waar gezonde keuzes makkelijk worden gemaakt en waar gezonde leveranciers voordelen bieden. De crux zit hem erin alle inwoners van de wijk erbij te betrekken. Of het nu de bewoners van de koopwoningen of die van de sociale huurwoningen zijn en het voor hen interessant en relevant te maken. Daar ligt een enorme uitdaging waar vele partners intensief met elkaar moeten gaan samenwerken.  Het concept van de gezondste wijk wordt meegenomen in zowel het ontwerpproces als gebiedsmarketing, placemaking en doelgroepbenadering.

Ook verandert hiermee de rol van de ontwikkelaar. Deze blijft langer betrokken en heeft een grotere verantwoordelijkheid in het slagen van het concept. AM levert met de gebouwde omgeving en het opstarten van de community de juiste randvoorwaarden en blijft ook langer aangehaakt dan normaal het geval is.  Een intensieve samenwerking met de gemeente maakt dat in deze wijk voor een integrale aanpak gekozen kan worden. Thema’s als mobiliteit, openbare ruimte, veiligheid en sociale programma’s worden geïntegreerd in het concept.

Het resultaat

De wijk is in wording en wordt 2025 opgeleverd. In 2028, drie jaar na deze oplevering, dient dit – met data aantoonbaar – de gezondste wijk van Breda te zijn. Hier zetten inwoners zich er elke dag voor in gezondere keuzes te maken; voor henzelf en voor hun omgeving. Uit onderzoek zal dan blijken dat deze mensen ook werkelijk het gevoel hebben gezonder te zijn gaan leven. Ze geven hun gezondheid en hun gezonde gedrag een hoger rapportcijfer. Al is 2021 wordt gestart met placemaking, participatie en co-creatie. Immers de gezondste wijk, die maken we samen.

 

 

Terug naar overzicht

Categorie