De uitdaging

Onze maatschappij verandert razendsnel en retail verandert mee. Digitalisering, ander consumentengedrag en nu ook de gevolgen van de coronacrisis zorgen voor een enorme verschuiving in onze straten, wijken en stad. Een aanzienlijk deel van de winkels en mogelijk ook horeca zal verdwijnen. Hoe houden we deze gebieden aantrekkelijk nu leegstand op de loer ligt?  Gemeente Rotterdam, winkeliers, horecaondernemers en vastgoedeigenaren sloegen de handen ineen in de ‘Taskforce Retail Rotterdam’. Hun doel? Aantrekkelijke en vitale winkelgebieden te creëren waar retail een waardevolle aanvulling is op het totale aanbod en een duurzaam toekomstperspectief heeft. Aan BRAND de uitdaging een toekomstbeeld op te stellen samen met een brede groep van Rotterdamse retailondernemers, vastgoedeigenaren, retailexperts en de gemeente.

Lijnbaan_IrisvandenBroek

Onze aanpak

Verschillende werkgroepen, sessies met ondernemers en gesprekken met een kritische klankbordgroep leverden de input voor dit toekomstbeeld. Om de retail te kunnen laten floreren, is het nodig verder te kijken dan alleen retail. Winkels en horeca zijn vaak de smaakmakers en sociale motor van een winkelstraat, maar andersom hebben zij die straat ook hard nodig voor hun eigen succes. Hoe levendiger en aantrekkelijker het gebied hoe liever mensen de plek bezoeken. Er is dus alles aan gelegen aantrekkelijke, groene, lokale en sociale plekken te creëren, waar je kunt wonen, sporten, eten, drinken, ontmoeten, werken… en óók winkelen. Wanneer hier tegelijkertijd ook de ambities op het gebied van klimaat, gezondheid, bereikbaarheid, vergroening en openbare ruimte aan worden gekoppeld ontstaan die aantrekkelijke gebieden voor ontmoeting en beleving.

Alleen op gebiedsniveau én met de bovenstaande integrale aanpak kan deze nieuwe toekomstvisie worden gerealiseerd. Hierbij is geen standaardaanpak mogelijk, want elk gebied is anders. En het zijn er alleen in Rotterdam al 70. De gebiedsgerichte aanpak vereist dat alle betrokken partijen; gemeente, vastgoedeigenaren, ondernemers, maar ook bewoners en – in de toekomst ook – maatschappelijke en culturele initiatieven zich committeren aan deze opgave en bereid zijn hun rol te pakken. Deze samenwerking, de zogenaamde gouden cirkel, staat daarom centraal in het gedeelde toekomstbeeld. Deze samenwerking tussen partijen was voorheen zeker niet vanzelfsprekend, maar de ervaringen van koplopergebieden laten zien dat deze samenwerking heel veel kan opleveren.

Resultaat

Het toekomstbeeld is inmiddels behandeld in de gemeenteraad en alle seinen staan op groen. Want de oplevering van dit gedeelde toekomstbeeld is slechts een mooie mijlpaal in een langlopend traject. Binnen twee jaar moet er beweging zijn in alle 70 gebieden. Dat betekent in gebieden waar het goed gaat koesteren wat er is en verder ontwikkelen. In de gebieden waar het minder gaat, is het zaak te revitaliseren of zelfs te transformeren. Op die manier blijft Rotterdam ook in de toekomst een vitale stad met levendige en aantrekkelijke gebieden waar bewoners en bezoekers graag komen en waar retailondernemers kunnen floreren.

Terug naar overzicht