‘Licht, lucht en ruimte’; met die idealen zette architect Dudok in de jaren ’50 de wijken in Den Haag Zuidwest op. Net als veel andere wederopbouwwijken in Nederland staan ze tegenwoordig vol met verouderde sociale huurwoningen en kampen ze met ‘grootstedelijke problematiek’. De gemeente Den Haag wil de komende jaren deze wijken in Zuidwest sterk verbeteren. Dat wil zeggen: verouderde woningen vervangen, beter groen creëren en  bewoners op allerlei manieren meer kansen bieden. De buurten Dreven, Gaarden en Zichten zijn de koplopers. Woningcorporatie Staedion, ontwikkelaar Heijmans en de gemeente Den Haag stelden ons de vraag: ‘Help ons deze ingrijpende verandering samen met de (buurt)bewoners en ondernemers te doen.’ Kortom, ontwikkel een strategie die hen de komende 20 jaar zoveel mogelijk bij de uitwerking van de plannen betrekt.

Uitdaging

De transformatie van de drie buurten is zeer ingrijpend: een heel groot deel van de verouderde huurwoningen van Staedion moet gesloopt worden. Dat gaat veel tijd kosten. Veel mensen moeten lang – soms wel 10 tot 15 jaar – wachten voordat hun huis wordt gesloopt of opgeknapt. Aan de andere kant moeten mensen die gehecht zijn aan hun huis, buurt of woonsituatie op zoek naar een ander huis. Dit schept nieuwe kansen, maar brengt ook angst en onzekerheid met zich mee. In het verleden is al eerder gesproken over het opknappen van de drie buurten. Bewoners en ondernemers hebben al meerdere keren meegedacht en hun mening gegeven. Omdat de laatste jaren veel plannen niet zijn doorgegaan, hebben bewoners weinig vertrouwen meer in de instanties.

Aanpak

In onze aanpak staat persoonlijke aandacht voor de bewoners en ondernemers centraal. Hun belevingswereld, vragen en zorgen zijn ons uitgangspunt. Zij moeten zo snel mogelijk weten wat de transformatie voor hen betekent en hoe ze begeleid worden bij alle veranderingen. Dat voor hen helder krijgen is onze eerste zorg. Daarnaast vragen we hen wat ze van de plannen vinden met daarbij meteen de vraag hoe we hun wijk nog beter kunnen maken. Terwijl het door corona voor de hand lag om online met (buurt)bewoners en ondernemers te communiceren, hebben wij er bewust voor gekozen live het gesprek aan te gaan. Op een manier die bij de wijken past: een-op-een gesprekken in de eigen vertrouwde omgeving van de inwoners.

Resultaat

De tentoonstelling reisde drie keer af naar iedere buurt. De opkomst van de in totaal negen tentoonstellingen was elke keer hoog: in totaal hebben wij ruim 1.500 bewoners gesproken. Sommige bewoners kwamen meerdere keren terug om het verhaal nogmaals te horen of om nog een vraag te stellen. Ook veel kinderen bezochten de tentoonstelling, want ook zij wilden meepraten over de toekomst van hun buurten. Kortom veel enthousiasme bij de inwoners, maar ook bij de drie partners.

Bouwen aan een betere buurt - BRAND The Urban Agency
Foto’s: Valerie Kuypers

Terug naar overzicht