Voor 2030 spectaculair meer biodiversiteit op het platteland, eerlijk geproduceerd regionaal eten en een gezonde bedrijfsvoering voor boeren. Dat is in het kort de ambitie van ‘Rotterdam de boer op!’.

Voor 2030 spectaculair meer biodiversiteit op het platteland, eerlijk geproduceerd regionaal eten en een gezonde bedrijfsvoering voor boeren. Dat is in het kort de ambitie van ‘Rotterdam de boer op!’.

Een unieke en onorthodoxe coalitie heeft samen de droom een grote omwenteling op het Rotterdamse platteland èn in de stad te bewerkstelligen. Boeren, horeca, retailers, financiële instellingen, natuurorganisaties, kennisinstituten en ondernemers slaan de handen ineen om onze biodiversiteit op het platteland te herstellen én de band met de stad te versterken. Onder hen Rechtstreex, Rotterdamse Oogst, Greenchoice, Herenboeren Nederland, Picnic, Rabobank, FrieslandCampina, Staatsbosbeheer, Stichting DOEN en het Zuid-Hollands Landschap. Met als kartrekker Natuurmonumenten.

Om deze ambitie te realiseren, brengen de partners een ware beweging op gang; onder boeren, consumenten en in de stad. Wij helpen om dit ambitieuze project, haar partners én haar projecten optimaal te positioneren om zo de kans op het succes en continuïteit significant te vergroten. Samen werken aan een gezonder Rotterdam met meer natuur, daar worden wij natuurlijk wel warm van.

Meer over het project is op dit moment te vinden via: https://www.natuurmonumenten.nl/rotterdam-de-boer-op

 

Terug naar overzicht