Ben je klaar om de toekomst vorm te geven? Ontdek de kracht van placetesting

In de wereld van stedelijke ontwikkeling is de term “placemaking” de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Een positieve ontwikkeling op zich, maar het begrip heeft zich vertakt in verschillende richtingen. Ontwikkelaars en vastgoedeigenaren associeerden het vaak met tijdelijke initiatieven en evenementen, die meestal moeten verdwijnen zodra de geplande ontwikkeling, veelal woningbouw, van start zou gaan. Dit strookt niet met de oorspronkelijke definitie van placemaking, waarbij samenwerking met tussen alle stakeholders, een doorslaggevende stem voor de lokale gemeenschap en langetermijnresultaten centraal staan.

In 2020 introduceerden wij daarom het begrip ‘Placetesting’ als een innovatieve benadering van stedelijke ontwikkeling. Placetesting biedt ruimte voor tijdelijke initiatieven, maar met een duidelijke focus op blijvende verbeteringen. Het is synoniem aan ‘organische gebiedsontwikkeling’ of ‘urban prototyping’.

 

Wat is Placetesting?

Placetesting is de kunst van het tijdelijk ruimte bieden aan ondernemers, bewoners, maatschappelijke en culturele organisaties, en zelfs de overheid, om innovatieve concepten, initiatieven en functies te testen. Denk aan culturele evenementen, sportactiviteiten, horecaconcepten, mobiliteitsoplossingen, ingrepen in de publieke ruimte en nog veel meer. Betekent placetesting dan lukraak van alles uitproberen? Nee, dat niet. Een heldere toekomstvisie dient als kompas. Welke betekenis moet een gebied over 5 á 10 jaar hebben? Ook de kernwaarden van de plek spelen hier een belangrijke rol. Alleen initiatieven die passen bij een toekomstvisie en kernwaarden komen in aanmerking. Plus, het uittesten gebeurt altijd met de intentie van alle betrokken partijen om bij succes een vervolg te geven. Wat werkt, mag blijven. Deze aanpak is vergelijkbaar met het prototyping uit de succesvolle lean startup methodeveel gebruikt in de startupwereld.

 

Vijf voordelen van Placetesting

  1. Morgen beginnen: In plaats van eindeloos wachten op goedkeuring op definitieve plannen, kunnen we direct starten met veelbelovende ideeën.
  2. Samenwerken: Placetesting brengt vastgoedeigenaren, ondernemers en de overheid samen op heel concrete gebiedsopgaven.
  3. Participatie en co-creatie in optima forma: Placetesting gaat verder dan feedback vragen; het betrekt mensen actief bij het creëren van hun ideale leefomgeving.
  4. Risicovrij innoveren: Fouten maken is toegestaan, zonder dat daar grote financiële consequenties aan verbonden zijn.
  5. ‘Branding by doing’: Placetesting creëert direct een buzz en betrokkenheid in de gemeenschap. Je krijgt er gratis een gebiedsmarketingcampagne bij.

Beeld: LOLA Landscape

Tijd voor actie!

In een tijd waarin bouwkosten stijgen, stikstofnormen strenger worden en projecten stagneren, biedt Placetesting een frisse, organische benadering van stedelijke ontwikkeling. Het is een kans voor vernieuwing, samenwerking en het testen van innovatieve ideeën.

Ben je klaar om de toekomst vorm te geven? Ontdek de kracht van placetesting en informeer naar de mini-masterclass over placetesting voor jouw team.

 

Terug naar overzicht