fbpx

Placemaking

Samen met de lokale gebruikers een plek beter maken levert energie, een community en een plek met een ziel op.

Onze openbare ruimte staat sinds enkele jaren weer volop in de schijnwerpers. Naast parken en pleinen worden nu ook de gewone straten en stoepen als een belangrijk onderdeel van openbare ruimte beschouwd. Deze veranderde opvatting heeft een ware transformatie van de stad tot gevolg gehad. Hand in hand met deze ontwikkeling heeft het concept ‘placemaking’ een opmars gemaakt. Door middel van placemaking kun je betekenis toekennen aan een bepaald gebied of gebouw, waarvan ook deze quote van Fred Kent (oprichter van Projects for Public Spaces) getuigt:

Placemaking is turning a public space from a place you can’t wait to get through, to one you never want to leave.’

Placemaking

Met een pop-up stadspark op het Grotekerkplein maakten we van dit vergeten stukje stad een aantrekkelijke verblijfsplek.

Dit is met name waardevol in een tijd waarin de concurrentie tussen steden en tussen plekken daarbinnen toeneemt. Mensen zijn mobieler dan ooit en kunnen hun tijd op steeds meer plekken doorbrengen. Een plek moet tegenwoordig dus heel wat te bieden hebben, wil ze bewoners, bezoekers én ondernemers aan zich kunnen binden. Alleen fysieke ingrepen zijn zeker niet voldoende om een aantrekkelijke plek te maken. Om de concurrentiestrijd te kunnen winnen, moet een plek naadloos aansluiten op de behoeften van haar gebruikers en bovendien voor hen relevant zijn. Voor ons is placemaking tevens onlosmakelijk verbonden met placebranding. Immers, zonder relevantie voor de gebruiker en onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie heb je ook geen sterk merk.

Waarom kies je voor placemaking?

Of het nu gaat om het tijdelijk invullen van braakliggende gronden of niet gebruikte gebouwen, of om het neerzetten van een pop-up stadspark, het gaat bij placemaking om het creëren van een meerwaarde voor de gebruikers en de omgeving. Samen met bewoners en andere belanghebbenden richt je de openbare ruimte zo in dat er een plek ontstaat waar mensen graag verblijven. Het is daarmee een krachtig instrument om de plek te branden, ook vóórdat de definitieve invulling er is.

Placemaking zit dus heel dicht tegen marketing aan. Immers, om een plekje te veroveren in het hoofd en het hart van mensen moet een gebied of gebouw voor hen relevant en betekenisvol zijn óf worden. Een plek als een magneet. In onze uitgebreide placebrandingstrajecten houden wij altijd ruimte voor placemaking, soms heel klein of heel tijdelijk, andere keren omvangrijk en semi-permanent.

Hoe gaan we te werk?

In veel van de gebieden waar wij aan de slag gaan, zijn stukken openbare ruimte te vinden die extra aandacht en liefde behoeven. Het maken van een geweldige plek hoeft geen ingewikkeld en duur project te zijn. Het hoeft ook zéker niet op een A-locatie te zijn. In feite zijn de meeste geweldige plekken juist ontstaan met heel weinig geld en gesitueerd op de meest onverwachte locaties. Bij de grote placemakingtrajecten werken we samen met gespecialiseerde partnerbureaus.

Is je interesse gewekt?

Lees dan dit blog van Rinske Brand over placemaking en placebranding.