Winkelcentrum Woensel in Eindhoven is toe aan een nieuwe toekomst. Een placebrand biedt antwoord op de vraag wat de plek in de toekomst moet betekenen voor al haar gebruikers. Bij de ontwikkeling van dit merk zijn naast vakexperts ook buurtexperts betrokken. Zo ontstond het gezamenlijk gecreëerde en breed gedragen placebrand 'Stads hart Woensel', dat eind 2022 werd opgeleverd en nu als kompas in de herontwikkeling fungeert.

Winkelcentrum Woensel in Eindhoven is toe aan een nieuwe toekomst. Woningcorporaties, gemeente, vastgoedeigenaren en ondernemers werken sinds afgelopen jaar aan een ontwikkelvisie voor dit nieuwe hart van Woensel. Maar wat houdt dat nieuwe hart precies in en wat moet de plek in de toekomst betekenen voor al haar gebruikers? Een placebrand biedt antwoord

Het ontwikkelen van een placebrand is in essentie co-creatief. Het gaat namelijk om het achterhalen van de unieke identiteit van een plek, de ziel, samen met alle mensen die betrokken zijn bij de plek in kwestie. Dat betekent naast vakexperts, oftewel de professionals, ook een grote rol voor de buurtexperts; ondernemers, bewoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Mensen die op de plek wonen, werken, leren, winkelen en ondernemen, kennen de plek als geen ander. Zij zijn dus ook als beste in staat de unieke kwaliteiten en het onderscheidend vermogen te duiden.

Voor ons was het dus zaak om, samen met lokaal bureau Yellow Sunshine, in de verschillende buurten van Woensel de ziel van het gebied op te gaan halen. En ook om Woensel en het ontwikkelteam wat dichter bij elkaar te brengen. Daarom namen we het team mee naar de keukentafels van verschillende Woenselnaren voor een persoonlijk gesprek. Vervolgens gingen we met de Waffelbus Woensel in. In ruil voor een versgebakken wafel vroegen we Woenselnaren naar hun dromen, ambities en ideeën. Dat hebben we geweten! Ruim 600 Woenselnaren, van alle leeftijden en culturele achtergronden, gaven hun mening.

Deze opvattingen legden we naast de meningen, ideeën en ambities van het ontwikkelteam. Hierin zagen we aardig wat overlap en ook een aantal verschillen. In een drietal sessies kwamen we tot een gezamenlijk gecreëerd en breed gedragen placebrand. Dit werd visueel samengevat op een urban canvas. Hierop staan de kernwaarden, de gemeenschappelijke toekomstambitie en de bezoekmotieven. Deze elementen vormen samen het placebrand; een merk dat onderscheidend is ten opzichte van andere plekken in Eindhoven en daarbuiten. Door de grote betrokkenheid van buurtexperts is het merk ook authentiek en daarmee geloofwaardig. En bovendien gedenkwaardig; het herinneren en doorvertellen waard.

Een placebrand is daarom veel meer dan een marketinginstrument. Een placebrand vormt de strategische basis voor de gehele ontwikkelvisie. Het dient als kompas gedurende de gehele (her)ontwikkeling en ook als ‘brand filter’ bij de keuze voor programma, fysieke ingrepen, nieuwe huurders, activiteiten etc. Alles wat we doen, moet passen bij de gekozen kernwaarden en bijdragen aan de gezamenlijke toekomstambitie.

Zo ook in Woensel. De komende jaren komt het placebrand ‘Stads hart van Woensel’ tot leven in de fysieke omgeving, in het aanbod en in de programmering, in communicatie en marketing, maar vooral ook in hoe alle partijen met elkaar samenwerken.

Meer weten over onze aanpak? Stuur een mailtje naar: rinske@brandurbanagency.com.

Terug naar overzicht