Conferentie Smart Cities

Is het mogelijk in één dag een goede business case te bedenken en er een pilot mee te starten?

De uitdaging

Programmeer en realiseer een dag in het teken van open data en hun waarde bij het aanpakken van actuele maatschappelijke vraagstukken. Met die vraag kwam de Digitale Steden Agenda (DSA) in gesprek met BRAND. DSA zette zich van 2013 tot 2017 in voor vernieuwende, digitale oplossingen voor zelfredzaamheid van onze burgers en een prettige leefbare samenleving. In 2014 organiseerde DSA de Open Data Estafette Smart Cities, in samenwerking met de ministeries Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ECP, Platform voor informatiesamenleving en de gemeente Den Haag.

Onze aanpak

Is het mogelijk in één dag een goede business case rondom actuele maatschappelijke vraagstukken te bedenken en er een pilot mee te starten? In plaats van een standaard dagprogramma waarin de organisatie vertelt en de bezoeker luistert, wilden wij actief aan de slag met alle spelers uit het veld.

Daarom brachten wij ondernemers, beleidsmakers, onderzoekers en bestuurders samen met één opdracht: ontwikkel kansrijke businessmodellen waarbij open data worden ingezet bij het aanpakken van maatschappelijke kwesties. Bijvoorbeeld over hoe wij met open data onze zorg voor oudere inwoners kunnen organiseren, hoe wij stranden veiliger en beter bereikbaar kunnen maken en hoe wij de luchtkwaliteit kunnen verbeteren. Via het ministerie van Economische Zaken werden er twee geldprijzen beschikbaar gesteld waardoor de beste ideeën direct als concrete pilots konden starten.

Het resultaat

Naast een uitverkochte zaal en een trending topic op social media is de belangrijkste oogst een zeer positieve buzz rondom het event. De nieuwe manier van programmeren sloeg duidelijk aan bij de deelnemers, de sprekers en de organiserende partijen. Het experimenteren met business cases krijgt ook een plek bij volgende Estafettes.