Startweekend Icoon Afsluitdijk

Hoe creëer je op korte termijn een succesvol startschot voor een nieuw icoon?

De aanleiding

De Afsluitdijk wordt de komende jaren toekomstbestendig gemaakt, vernieuwd en versterkt. Voor minister Schultz van Haegen reden om ook de waarde van de dijk als internationaal visitekaartje voor de Nederlandse waterbouwkunde, innovatie en Dutch Design te verstevigen. Daarvoor nodigde ze Studio Roosegaarde uit een bijdrage te leveren onder de projectnaam ‘Icoon Afsluitdijk’. Tijdens het startweekend begin september 2016 werd het ontwerp van de studio onthuld en daarvoor diende zowel pers als publiek te worden uitgenodigd.

Onze aanpak

Met krap twee maanden te gaan om een positief sentiment te creëren rondom Icoon Afsluitdijk, publiek uit te nodigen om bij het startweekend aanwezig te zijn en een persbijeenkomst te organiseren was er werk aan de winkel. Om in de vakantieperiode toch zoveel mogelijk mensen te bereiken werd gekozen voor een focus op social media (advertising) in combinatie met een aantal uitgebreide interviews in regionale en nationale dagbladen. Ook werd er gedurende deze periode stevig gemonitord op het algehele online sentiment rondom Icoon Afsluitdijk en actie ondernomen daar waar nodig.

Afsluitdijk Open - Studio Roosegaarde

Het resultaat

Begin juli trapten we af met interviews met Daan Roosegaarde in NRC Handelsblad, NRC Next en de Leeuwarder Courant, inclusief de online kanalen. Via de social media van Studio Roosegaarde en de andere betrokken partijen werd het grote publiek voorzien van de nodige updates rondom het startweekend. Tijdens de persbijeenkomst kregen de journalisten ten slotte het complete verhaal te horen en te zien. Dit alles met een zeer geslaagd startweekend als resultaat. Met vooraf de juiste tone of voice in de interviews en een overwegend neutraal tot positief sentiment online.