Branding Spoorzone 's-Hertogenbosch

Hoe geef je een nieuw, erg divers stedelijk gebied toch een herkenbaar gezicht?

De uitdaging

Aan BRAND de vraag om voor dit dynamische gebied met vele gezichten een branding strategie te ontwikkelen. Een die complementair is aan de oude historische binnenstad. Een place brand waartoe nieuwe (jonge) stedelijke groepen zich aangetrokken voelen.

Onze aanpak

Samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch stelden wij de kaders vast. Wat willen we bereiken, wat is onze droom en wie hebben we nodig om deze droom te realiseren? Vervolgens gingen we in gesprek met de belangrijkste stakeholders uit het gebied. We organiseerden een ‘place branding sessie’ voor ondernemers, bewoners, bedrijven en organisaties en daagden hen uit met ons mee te denken over de (communicatie)kracht van het gebied. De uitkomsten toetsten wij onder een bredere doelgroep door op straat mensen te ondervragen. Dit gaf ons een rijk inzicht in de kansen en mogelijkheden van het gebied en creëerde betrokkenheid en draagvlak. De basis voor een open community was hiermee gelegd.

Het resultaat 

De Bosschenaren hebben een duidelijke mening. Het gebied laat zich niet samenvatten in 1 merk. Het zijn juist de sterke identiteiten van de verschillende wijken die het gebied vormen. Deze moeten dus op de voorgrond staan, maar tegelijkertijd is er wel behoefte aan een verbindende schakel. Deze verbinding hebben we gezamenlijk vertaald naar een drietal kernwaarden als fundament voor onze branding strategie en vervolgens verwerkt in een nieuwe visuele identiteit. De komma is een knipoog naar het bekende stadslogo.

Wil jij jouw gebouw, gebied of stad ook (wereld)beroemd maken? Dan nodigen we je graag uit voor een kop koffie in een van onze Urban Agencies.