Steeds vaker komen initiatieven uit de stad zelf, van bewoners, ondernemers of lokale organisaties. Gemeenten en fondsen steunen regelmatig deze initiatieven, maar in de onderlinge samenwerking gaat weleens wat mis. Om te voorkomen dat een initiatief een vroege dood sterft, hebben wij vijf ‘groeitips’ op een rij gezet.

Onze ‘groeitips’

  1. Heb geduld. Bewoners en ondernemers ontplooien het initiatief in hun vrije tijd, vaak naast een drukke baan en/of gezinsleven. Het heeft weinig zin de tijdsdruk onnodig op te voeren, het enige resultaat is dat de betrokkenen afhaken. Geef ze de tijd om zaken uit te vinden in hun eigen tempo.
  2. Gun ze rust en autonomie. De mensen die eigen initiatief nemen, hechten waarde aan onafhankelijkheid en bewegingsvrijheid. Zij willen op eigen snelheid en kracht achterhalen welke betekenis ze willen geven aan het project en hoe ze waarde willen toevoegen aan een plek. Bied ze die ruimte en leg hen geen eigen beleidsdoelen op.
  3. Schep de juiste verwachtingen. Initiatieven die moeilijk passen binnen het gemeentelijk beleid zullen niet snel kunnen rekenen op aanmoediging en financiële steun. Wees daar eerlijk over. Schep de juiste verwachtingen en communiceer de randvoorwaarden. Maar gun bewoners ook wat ruimte voor eigen interpretatie. Wie weet laten ze nog positief versteld staan.
  4. Trek samen op. De initiatiefnemers willen weliswaar bewegingsvrijheid, maar hebben tegelijkertijd ook behoefte aan een duurzaam partnerschap met hun gemeente. Ga daarom ook een langdurige samenwerking aan. Op ontwikkelings- én op financieel vlak.
  5. Neem ze serieus. Het feit dat ze niet in dienst zijn bij een overheid of een projectontwikkelaar betekent niet dat inwoners of ondernemers geen goede en realistische plannen voor een gebied kunnen hebben. Sterker nog, deze plannen zouden best veel meer kunnen zijn dan een tijdelijk initiatief en de basis kunnen vormen voor een toekomstbestendige ontwikkeling.

Kortom, omarm het stadsinitiatief, maar verstik de initiatiefnemers niet. Durf de partner te zijn die zijn nek uitsteekt, creatief is en niet de neiging heeft om het idee in een eigen stramien te duwen. En bovenal, geef ze aandacht. Want alles wat aandacht krijgt, groeit.

Meer over participatie? Lees hier

 

Terug naar overzicht