fbpx

Innovatieve ideeën opgehaald tijdens Energy Hack

Op vrijdag 14 juni organiseerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken een Energy Hack in PIP Den Haag, teneinde innovatieve ideeën rond de energietransitie aan te jagen. Zes teams vanuit verschillende expertises gingen ieder met een eigen onderzoeksvraag aan de slag, om aan het einde van de dag hun concept aan een deskundige jury te pitchen. De winnende teams presenteerden een vergroeningsabonnement in de geest van ‘sustainability as a service’, een model dat gasverbruik per huishouden meet om de urgentie van de transitie te verhogen, en een platform om bestaande burgerinitiatieven aan elkaar te koppelen. 

De dag begon met een plenaire opening door Meindert Smallenbroek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hij benadrukte de potentie van (open) data in het versnellen en efficiënter laten verlopen van de energietransitie. Organisator Rien Bout (Ministerie van BZK) onderstreepte daarom dat de resultaten van deze Energy Hack als basis voor verder onderzoek kunnendienen. Vervolgens gingen zo’n 50 deelnemers met verschillende specialismen – waaronder hackers, werknemers van het CBS, PBL en werknemers uit de geo-bedrijfsleven zoals internetbureau SWIS, Esri, Neo, Geodan en anderen– samen met ambtenaren in samengestelde teams aan de slag. De te behandelen vraagstukken liepen uiteen: van de potentie van meervoudig ruimtegebruik voor duurzame energieoplossingen en het energieverbruik van verschillende woningtypologieën tot het verhogen van de urgentie van de transitie en het aanjagen van burgerinitiatieven.

Na twee productieve werksessies, waarbij de lunch de meeste teams niet hinderde om gewoon verder te werken, pitchte ieder team hun idee aan de jury, bestaande uit Gerdien van de Vreede (senior beleidsmedewerker Data & Monitoring Energietransitie VNG), Alexander van de Beek (070 Energie) en Fons Janssen (Klimaat Energie Koepel). Hierbij kwam naar voren dat er veel kansen liggen als het gaat om begeleiding en bewustwording van de burger, het koppelen van bestaande initiatieven en een lokale/persoonlijke aanpak. De verschillende teams kwamen ieder met creatieve en innovatieve oplossingen, maar de betaalbaarheid en praktische uitvoerbaarheid bleken veelal een moeilijke factor.

De winnaar in de categorie ‘Innovatie’ was het idee voor een gepersonaliseerd ‘vergroeningsabonnement’, waarbij burgers met een interactieve app inzicht kunnen krijgen in hun opties voor verduurzaming op basis van hun huidige woon- en verbruikssituatie en het beschikbare budget. In de categorie ‘Inzichtelijkheid’ kwam een model dat meet welke factoren van invloed zijn op het gasverbruik per huishouden als winnaar uit de bus. Hiermee kan de urgentie onder burgers verhoogd worden. Waar de praktische haalbaarheid bij veel concepten lastig bleek, werd het idee om bestaande initiatieven rond de energietransitie te koppelen in een driehoek burger-gemeenschap-gemeente hier juist om geprezen en als winnaar verkozen in de categorie ‘Praktische oplossing voor de burger’. De drie winnende teams ontvingen ieder €1.500 om aan een doel naar keuze te besteden. Eén van de teams maakte al direct bekend de voorlichtingsprojecten van klimaatbureau HIER te steunen.

Het Ministerie van BZK onderzoekt momenteel de mogelijkheden om de resultaten van de Energy Hack verder uit te werken. Daarnaast wordt in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken gekeken of er budget vrijgemaakt kan worden om voor één van de ideeën een vervolgopdracht te geven, om het concept te concretiseren en de volgende stap naar verduurzaming te zetten.

De Energy Hack is een initiatief van het ministerie van BZK in samenwerking met het ministerie van EZK, RVO, VNG, provincie Zuid-Holland, de gemeente Den Haag, Geobusiness Nederland en Geodan.

 

________________________________ 

Noot voor redactie

Voor meer informatie, beelden of interviewverzoeken kun je ook contact opnemen met Claudia Moerland via pers@brandurbanagency.com | 010-4333500 .

Photocredits: Rob Lipsius