starting-with-why-2

‘It all starts with why’

08-09-2014

De re-branding van BRAND

‘In het huis van een loodgieter lekt het altijd.’ Nu stond het water ons nog zeker niet aan de lippen. Maar voor een bedrijf dat het (opnieuw) in de markt zetten van ideeën, merken en organisaties als core business heeft, werd het – na 7 jaar – wel tijd eens kritisch te kijken naar onze eigen positionering.

Het afgelopen driekwart jaar stond in het teken van deze herpositionering, die we zeker niet alleen maar ook met input van klanten en relaties uitvoerden. Nu wij tevreden zijn, is het tijd het aan de wereld te laten zien.

Bij herpositioneringstrajecten nemen we regelmatig de The Golden Circle van Simon Sinek als uitgangspunt. Zo ook bij ons eigen traject. Het begint namelijk allemaal bij waarom je iets doet. Wat je doet en hoe je het doet, vloeit daaruit voort. Dit samen maakt je verhaal. Voor dàt verhaal – The Why van BRAND – moeten we terug in de tijd.

Ruim 7 jaar geleden startte ik met BRAND vanuit de overtuiging dat veel culturele organisaties het verdienen op een betere manier onder de aandacht van hun publiek te worden gebracht. Marketing stond bij veel van deze organisaties nog in de kinderschoenen en regelmatig bestond de communicatie uit een vast ritme van schieten met persberichten en flyers. Op dat vlak is inmiddels een wereld gewonnen, en zeker niet alleen door onze inzet. Maar het goed vertellen van het verhaal en zorgen dat het breed gehoord wordt, blijft onverminderd nodig.

Met het verstrijken van de jaren groeide BRAND uit van een zzp-praktijk naar een BV met zes medewerkers. Naast culturele organisaties weten inmiddels ook steeds meer overheden, onderwijsinstellingen, maatschappelijke initiatieven en ook commerciële bedrijven hun weg naar BRAND te vinden. We hebben onze grenzen verlegd van Rotterdam naar nationaal en zelfs internationaal.

Waar de soorten opdrachten en opdrachtgevers evolueerden door de jaren heen, bleef de raison d’etre van BRAND eigenlijk onveranderd. Nog steeds geloven wij dat het verhaal van veel initiatieven, ideeën, merken en organisaties het verdienen beter verteld en meer gehoord te worden. Alleen groeide de behoefte ons op een andere manier in die markt te zetten; zakelijker, minder cultureel, maar nog steeds maatschappelijk gedreven en enthousiast. Het werd tijd voor een nieuwe jas, in een maatje groter.

Met pijn in ons hart nemen we daarom afscheid van het aansprekende logo dat Das Buro in 2009 voor ons maakte. In de stijl die Maradona Creatie Agency nu voor ons ontwikkelde, is het uitroepteken verdwenen en werd de vlam een bliksemschicht. Niet langer is het Brand! maar BRAND. Zakelijker, steviger, maar nog steeds vol passie.

Ik nodig je van harte uit om deze nieuwe website te bekijken Laat ons vooral weten wat je van onze nieuwe stijl vindt. Leuk opnieuw kennis te maken!

Rinske

Terug naar de top