Open Data Estafette Smart Cities

conceptontwikkeling eventorganisatie

De uitdaging
Programmeer en realiseer een dag in het teken van open data en hun waarde bij het aanpakken van actuele maatschappelijke vraagstukken. Met die vraag kwam de Digitale Steden Agenda (DSA) in gesprek met BRAND. DSA organiseerde de Open Data Estafette Smart Cities samen met de ministeries Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ECP, Platform voor informatiesamenleving en de gemeente Den Haag. Zij kozen voor BRAND vanwege onze verfrissende visie op het onderwerp, onze daadkracht en onze expertise op het gebied van online campagnes en PR.

Onze aanpak
Is het mogelijk in één dag een goede business case rondom actuele maatschappelijke vraagstukken te bedenken en er een pilot mee te starten? In plaats van een standaard dagprogramma waarin de organisatie vertelt en de bezoeker luistert, wilden wij actief aan de slag met alle spelers uit het veld.

Daarom brachten wij ondernemers, beleidsmakers, onderzoekers en bestuurders samen met één opdracht: ontwikkel kansrijke business modellen waarbij open data worden ingezet bij het aanpakken van maatschappelijke kwesties. Bijvoorbeeld over hoe wij met open data onze zorg voor oudere inwoners kunnen organiseren, hoe wij stranden veiliger en beter bereikbaar kunnen maken en hoe wij de luchtkwaliteit kunnen verbeteren.

Via het ministerie van Economische Zaken konden we twee geldprijzen beschikbaar stellen. Zo kreeg het ontwikkelen van de business cases niet alleen een spannend wedstrijdelement, maar werd het ook mogelijk de beste ideeën om te zetten in concrete pilots.

Wat het opleverde
Naast een uitverkochte zaal en een trending topic op social media is de belangrijkste oogst een zeer positieve buzz rondom het event. De nieuwe manier van programmeren sloeg duidelijk aan: bij de deelnemers, de sprekers en de organiserende partijen. Het experimenteren met business cases krijgt ook een plek bij volgende Estafettes. De twee business cases die in de prijzen vielen, zijn inmiddels gestart met een pilot en worden hierbij gecoacht door het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast zijn ook voor andere kansrijke ideeën die tijdens dit event kwamen bovendrijven vervolgstappen gezet. De opdrachtgevers nemen het concept van deze dag mee als blauwdruk voor volgende events in deze reeks.

Massaal Digitaal
In 2015 werkte BRAND nogmaals samen met ECP (Platform voor InformatieSamenleving) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Met het online platform ‘Massaal Digitaal’ willen zij dat burgers en bedrijven in 2017 alle overheidszaken digitaal regelen. Om feedback te krijgen op dit platform ontstond de wens om een bijeenkomst te organiseren waarin inspiratie, activering en kennisdeling centraal staan. Zij kozen voor BRAND om deze dag te organiseren, te adviseren over de programmering en de communicatie naar de deelnemers en stakeholders te coördineren. Samen met de opdrachtgevers ontwikkelden we een model om op een snelle en effectieve manier kennis te delen. Zo waren we in staat om al binnen een dagdeel concrete verbeterpunten voor het online platform ‘Massaal Digitaal’ te verzamelen en konden de opdrachtgevers de volgende stap gaan zetten met het uitrollen hiervan.

Terug naar de top