Daan Roosegaarde tijdens de persbijeenkomst

Startweekend Icoon Afsluitdijk

pr strategie

‘Activatie publiek, uitnodigen pers en organiseren persbijeenkomst voor openingsweekend’

De aanleiding

De Afsluitdijk wordt de komende jaren toekomstbestendig gemaakt, vernieuwd en versterkt. Voor minister Schultz van Haegen reden om ook om de waarde van de dijk als internationaal visitekaartje voor de Nederlandse waterbouwkunde, innovatie en Dutch Design te verstevigen. Daarvoor nodigde ze Studio Roosegaarde uit een bijdragen te leveren onder de naam project ‘Icoon Afsluitdijk’. Tijdens het startweekend begin september 2016 werd het ontwerp van de studio onthult en daarvoor diende zowel pers als publiek te worden uitgenodigd.

De aanpak

Met krap twee maanden te gaan om een positief sentiment te creëren rondom Icoon Afsluitdijk, het uitnodigen van publiek om bij het startweekend aanwezig te zijn en de organisatie van de persbijeenkomst was er werk aan de winkel. Om in de vakantieperiode toch zoveel mogelijk mensen te bereiken werd gekozen voor een focus op social media (advertising) in combinatie met een aantal uitgebreide interviews in regionale en nationale dagbladen.

BRAND ontwikkelde voor alle betrokken partijen een heldere PR-strategie, communicatie- en contentkalender. Er werd gelobbyd voor interviews, persberichten werden opgesteld en verstuurd, pers werd te woord gestaan, we begeleidden alle betrokken partijen tijdens meetings, persmappen en factsheets werden gecreëerd en (online) agenda’s ingevuld en uitnodigingen werden verstuurd om zowel publiek als pers te informeren over het aanstaande startweekend. Ook werd er gedurende deze periode stevig gemonitord op het algehele online sentiment rondom Icoon Afsluitdijk en actie ondernomen daar waar nodig.

Het resultaat

Begin juli trapten we af met interviews met Daan Roosegaarde in Het NRC Handelsblad, NRC Next en de Leeuwarder Courant, inclusief de online kanalen. In de interviews werd meer tekst en uitleg gegeven over het verzoek van de minister en de plannen van Studio Roosegaarde voor de Afsluitdijk.
Via de social media van Studio Roosegaarde en de andere betrokken partijen werd het grote publiek voorzien van de nodige updates rondom het startweekend.
Tijdens de persbijeenkomst kregen de journalisten ten slotte het complete verhaal rondom de ontwerpen van Studio Roosegaarde voor de Afsluitdijk te horen en te zien. Dit alles met een zeer geslaagd startweekend als resultaat. Met vooraf de juiste tone of voice in de interviews en een overwegend neutraal tot positief sentiment online.

 

 

 

Terug naar de top