White paper brand urbanism

Op 6 september sprak Rinske Brand op het Sponsorcongres over brand urbanism. “Het was erg leuk om te merken hoe nieuw en onderscheidend deze vorm van partnership was voor het publiek”, aldus Rinske.

Nieuwsgierig geworden naar brand urbanism? We hebben er een white paper over geschreven.

Er is de afgelopen twee jaar uitgebreid onderzoek gedaan naar brand urbanism door onze partner PopUp City. Wil je hier meer over weten of mogelijkheden voor brand urbanism bespreken? Neem dan contact op met Rinske.

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@brandurbanagency.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.