Nieuw: CLIQ verbindt culture & business

We zijn gestart met CLIQ, een nieuw Rotterdam netwerk voor challengers en game changers binnen het bedrijfsleven en de culturele sector. Met CLIQ worden twee ‘wetten’ rigoureus gebroken. Ten eerste de wet dat cultuur en bedrijfsleven gevangen zitten in het cliché van geldvrager en –schieter.
 Ten tweede de misvatting dat netwerken veel praten is, maar weinig resultaat oplevert.

Deelnemers zien kansen in plaats van risico’s en helpen elkaar met bruikbare business opportunities op welk vlak dan ook. CLIQ draait om ontmoetingen, groot en klein, met concrete cases en deadlines. Met een award voor de beste nieuwe samenwerking. Deelnemen aan het netwerk is efficiënt, effectief, leuk én het levert concreet resultaat op.

In 2016 start de pilot van zes maanden met een kick-off bijeenkomst eind januari. De selectieprocedure is van gestart gegaan. Heb je zelf interesse in CLIQ of kun je een professional aanbevelen? Mail met Rinske.

Meer info CLIQ

CLIQ is een initiatief van Stichting Stadsmakers en wordt uitgevoerd door BRAND in samenwerking met Rabobank Rotterdam. 

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@brandurbanagency.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.